Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

Szymonyeee
18:00
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne "Blask księżyca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
17:52
5498 196a 500
Reposted fromlandscape landscape viamyzone myzone
Szymonyeee
17:46
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viablurred-dreams blurred-dreams
Szymonyeee
17:46
Wśród całej niepewności jutra i wszystkiego wokół byłem pewien, że pod wierzchnią warstwą swoich przywar ludzie pragną być dobrzy i pragną być kochani, a większość ich wad, to po prostu próby odnalezienia skróconej drogi do miłości. 
— Wojciech Sumliński
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
Szymonyeee
17:45
“Jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.”
— J. Piekara
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
Szymonyeee
17:43
To, co dobre każe na siebie czekać.
— Ruiz Zafón
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
Szymonyeee
10:22
Serce chce tego, czego chce. Nie ma w tym żadnej logiki. Spotykasz kogoś i się w nim zakochujesz, i tyle.
— Woody Allen
Reposted fromdoope doope viawpuscmnie wpuscmnie

May 20 2015

Szymonyeee
20:04
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
20:04
7999 80be 500

This Is The Coolest Place has more cool animals being cool.

Reposted fromsketch sketch
Szymonyeee
19:40
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie

May 14 2015

21:02
Szymonyeee
20:59
Życie jest piękne. Trzeba tylko brać odpowiednie leki.  
— mzyk.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaoversensitive oversensitive
Szymonyeee
20:58
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaAstralEmerald AstralEmerald
Szymonyeee
20:53
Ile razy mógł upaść człowiek, zanim przestawał mieć siłę, by znów się podnieść?
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

April 18 2015

Szymonyeee
22:01
można umrzeć ze stresu?
Szymonyeee
21:56
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Szymonyeee
21:51
Szymonyeee
21:51

April 12 2015

Szymonyeee
21:14
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viapoisoned-life poisoned-life
Szymonyeee
21:11
Nie potrafiłam zaufać żadnemu szczęściu, którego nie wypracowałam sobie własnymi rękoma.
— Mary Jane Beaufrand – Primavera
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl